Gi en gave!

Hvert år tildeler Norges Parkinsonforbund og Norges Parkinson Forskningsfond midler til norsk forskning på parkinson. I tillegg bidrar innsamlede midler til å heve livskvaliteten til personer som lever med parkinson, gjennom kurs og tilbud, likepersonsarbeid, politisk arbeid og annet. Alt innsamlingsarbeid gjøres av Norges Parkinsonforbund. Forskningsfondet tar ikke imot gaver direkte, men gaver til Parkinsonforbundet kan øremerkes forskning. Da blir gaven i sin helhet med i den årlige forskningstildelingen.

Du kan gi en gave:

● På parkinson.no/gave

● På kontonummer 6116.56.67289 (gavekonto Norges Parkinsonforbund)

● På Vipps, søk opp Norges Parkinsonforbund eller bruk nummer 140814

NB! Dersom gaven skal øremerkes forskning, så merk innbetalingen med “øremerkes forskning”, eller ta kontakt på post@parkinson.no.

Minnegaver

Tusen takk til alle som hedrer en kjær avdøds minne med en gave til arbeidet med Parkinsons sykdom. Skal du sette opp en minnegave-innsamling, kan du oppgi kontonummer 6116.56.67289 eller lenken parkinson.no/gave. Vi setter stor pris på om innbetalinger merkes med avdødes navn. Ta svært gjerne kontakt og gi beskjed om at en innsamling er startet, hvem som er pårørende og kontaktinfo til disse. En stund etter begravelsen vil vi sende et brev til nærmeste pårørende og fortelle hvor mye som er innsamlet i avdødes navn, og navn på de som har gitt.

Arv og testamentgaver

En gave i ditt testament er et kjærkomment bidrag til arbeidet med parkinson. Du finner informasjon om hvordan og hva du kan testamentere på parkinsonfobundet sine nettsider om arv og testament. 

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as