Norges Parkinson Forskningsfond er en selvstendig stiftelse som arbeider for å stimulere og støtte forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser. Forskningsfondet deler årlig ut midler til ulike forskningsprosjekter. Fondet tar ikke imot gaver selv. Disse kan gis til Norges Parkinsonforbund, som årlig deler ut forskningsmidler sammen med forskningsfondet. Se mer informasjon på vår “gi et bidrag”-side.

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as