Årsrapporter Norges Parkinson Forskningsfond

/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2020
(arsregnskap-2020.pdf, 92kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2019
(npff-2019-1-revidert-ar-med-mer-ny-dato-180820.pdf, 39kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2018
(arsregnskap-2018.pdf, 64kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2017
(arsregnskap-2017.pdf, 58kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2016
(arsregnskap-2016.pdf, 163kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2015
(npff-2015-1-arsregnskap-med-noter.pdf, 74kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2015 - del 2
(npff-2015-2-koblinger-arsregnskap.pdf, 19kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsregnskap 2014
(arsregnskap-2014.pdf, 1MB)
/share/mime/pdf.gifÅrsberetning 2013
(arsberetning-2013.pdf, 29kB)

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as