Søk om legatmidler

Det kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Frist for å søke om fondsmidler for 2024 1. november 2023.

/share/mime/pdf.gifUtlysning av legatmidler 2024
(sok-om-legatmidler-for-2024.pdf, 279kB)

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as