Søk om legatmidler

Det kan søkes om midler til prosjekter - både ettårige og flerårige - som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Frist for å søke om fondsmidler for 2022 er 9. november 2021.

/share/mime/pdf.gifUtlysning - søknad om legatmidler
(utlysning-soknad-om-legatmidler.pdf, 295kB)

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as