Søk om legatmidler

Det kan søkes om midler til prosjekter - både ettårige og flerårige - som støtter forskning av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene oppnår best mulig livskvalitet. Utlysning for neste søknadsrunde er høsten 2020. Mer informasjon vil komme.

Norges Parkinson Forskningsfond
Epost: post@parkinsonfondet.no
Org nr: 977 140 307

Utviklet av Imaker as